۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

مذهب و گويش

مردم شهر اکثرا به زبان عربی تکلم می کنند، آداب و رسوم مردم شهر نخل تقی از فرهنگ غنی دین مبین اسلام گرفته شده است عید سعید فطر و عیدقربان از اعیاد مهم شهر به حساب می آیند، عقیقه نیز جزو مراسم سنتی این شهر به شمار میرود این مراسم برای پسران و دختران تازه به دنیا آمده گرفته می شود و با ذبح گوسفند یا کهره ذبح می کنند سپس قسمتی از گوشت گوسفند یا کهره را بین همسایه ها و دوستان خود تقسیم می کنند . مراسم جشن عروسی نیز در این شهر از جمله مراسمی است که در طی سه روز برگزار می شود