۞ حضرت محمد (ص) :
خود را از آتش جهنم دور نگه دارید، اگر چه با صدقه دادن نصف خرمائی باشد.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مناقصات
  • شناسه : 545
  • 13 نوامبر 2019 - 14:51
  • 921 بازدید
  • ارسال توسط :
  • نویسنده : admin
  • منبع : روابط عمومي شهرداري جم
آگهی مناقصه احداث مجتمع فرهنگی، هنری و آموزشی شهر نخل تقی
مناقصه

آگهی مناقصه احداث مجتمع فرهنگی، هنری و آموزشی شهر نخل تقی

شهرداری بندر نخل تقی درنظردارد اجرای پروژه‌ی ذیل را از محل اعتبارات داخلی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری بندر نخل تقی درنظردارد اجرای پروژه ی ذیل را از محل اعتبارات داخلی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. قیمت پایه : ۳۹,۸۵۴,۲۶۰,۴۶۷ ریال مبلغ ضمانت : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آخرین تاریخ تسلیم پیشنهاد : ۱۳۹۷/۸/۲۱ تاریخ بازگشایی پاکت ها : ۱۳۹۷/۸/۲۲ ساعت بازگشایی پاکت ها : ۹:۰۰

موقعیت

استان بوشهر، شهرستان عسلویه، شهر نخل تقی

موضوع مناقصه

احداث مجتمع فرهنگی ،هنری و آموزشی شهر نخل تقی 

برآورد اولیه  (ریال)

۳۹٫۸۵۴٫۲۶۰٫۴۶۷ ریال

رشته و رتبه

ابنیه سال ۹۷ رتبه ۵

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  (ریال)

۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ساعت و تاریخ تحویل پاکات

پایان وقت اداری روز دوشنبه 97/8/21

ساعت و تاریخ بازگشائی پاکات

ساعت ۹ روز سه شنبه 97/8/22

نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه

ضمانت‌نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حسابجاری سیبا ۰۱۰۵۹۶۲۳۴۸۰۰۱ نزد بانک ملی شعبه نخل تقی بنام شهرداری نخل تقی به شرح جدول فوق.

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ،کپی اساسنامه شرکت وآگهی تاسیس وآخرین تغییرات حاصله درآن ، داشتن توان مالی و ارائه سوابق کارهای قبلی درزمینه مورد نظرازموارد الزامی شرکتها و پیمانکاران شرکت کننده درمناقصه میباشد.

محل فروش اوراق مناقصه

استان بوشهر ، شهرستان عسلویه ، شهر نخل تقی ، امور قراردادهای شهرداری بندر نخل تقی

زمان فروش اوراق مناقصه

از ساعت ۸ صبح  مورخ 97/8/6 لغایت پایان وقت اداری مورخ 97/8/18 

قیمت اسناد مناقصه

قیمت اسناد مبلغ  1.000.000 ریال می‌باشد که می‌بایست از واحد درآمد رسید اخذ گردد.  

 برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده آن شرکت با ارائه معرفی‌نامه معتبرتحویل خواهد شد و حضور یک نفر نماینده از طرف پیشنهاد دهندگان درجلسه افتتاح پیشنهادها آزاد می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه توضیح داده شده است.لازم به ذکر است که شرکت در مناقصه ، حقی را برای مناقصه گران به وجود نیاورده و شهرداری نخل تقی در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است.

همچنین هزینه نشرآگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

شهرداری بندر نخل تقی درنظردارد اجرای پروژه ی ذیل را از محل اعتبارات داخلی و از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. قیمت پایه : ۳۹,۸۵۴,۲۶۰,۴۶۷ ریال مبلغ ضمانت : ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال آخرین تاریخ تسلیم پیشنهاد : ۱۳۹۷/۸/۲۱ تاریخ بازگشایی پاکت ها : ۱۳۹۷/۸/۲۲ ساعت بازگشایی پاکت ها : ۹:۰۰

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*